Brueren_Showroom

BROMMOBIELEN

Vakgarage Brueren en Keetels BV is officieel dealer van Microcar en JDM brommobielen, en tevens erkend reparateur 
voor de Ligier brommobielen. 

Kijk voor meer informatie over brommobielen ook hier.

Wij doen zoal:

 • Onderhoud en reparatie aan alle merken brommobielen.

 • Schadeherstel aan alle merken brommobielen.

 • Verkoop van nieuwe en gebruikte brommobielen.  

 • Accessoires in- en aan de brommobielen monteren.

 • Ook verzorgen wij al uw wensen t.b.v. het aanpassen van uw brommobiel aan uw eventuele handicap. 

Milieu
De Microcar M.GO en de JDM Aloës zijn uitgerust met een Yanmar motor.De Yanmar springt zuinig met de milieu_logobrandstof om en stootveel minder schadelijke stoffen uit dan het toegestane maximum.

Omdat de CO2 uitstoot cijfers gunstig zijn, heeft deze motor een uitstekende kwalificatiegekregen: milieuklasse A (83g/km).  
Het brandstofverbuik van de Yanmar motor is 3.15 liter / 100 km.  

AM Rijbewijs
Bromfietscertificaat
Per 1 oktober 2006 is het bromfietscertificaat komen te vervallen. In plaats daarvan hebben bromfietsen, snorfietsen én brommobielen nu hun eigen officiële AM-rijbewijs. Met het invoeren van een theorie-examen en medio 2008 ook een praktijkexamen wil de overheid de verkeersveiligheid vergroten. Iedereen die na 1 oktober 2006 een brommobiel wil besturen en niet in bezit is van een bromfietscertificaat of een rijbewijs A of B, moet het bromfietsexamen afleggen. Een bromfietscertificaat is geldig tot uiterlijk 1 oktober 2009. Voor deze datum moet dit certificaat op het gemeentehuis zijn omgewisseld voor een bromfietsrijbewijs (categorie AM). Na deze datum is het certificaat niet meer geldig en dus niet meer omwisselbaar. Het is niet nodig om het bromfietscertificaat om te wisselen als u voor 1 oktober 2009 een autorijbewijs haalt; u krijgt dan namelijk automatisch het AM-rijbewijs op het rijbewijsdocument bijgeschreven. Wie een bromfietscertificaat gaat omruilen tegen een rijbewijs AM moet hiervoor betalen en een pasfoto meenemen. De kosten verschillen per gemeente. Als u uw bromfietscertificaat kwijt bent geraakt, kunt u deze niet opnieuw verkrijgen, maar moet u naar het gemeentehuis om een rijbewijs AM aan te vragen. Voor het aanvragen van een rijbewijs AM is echter het bromfietscertificaatnummer nodig. De gemeente kan dit nummer niet nazien, u kunt het opvragen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR).

AM rijbewijs halen
Heeft u geen bromfietscertifcaat of rijbewijs A of B, dan kunt u uw AM-rijbewijs halen door het bromfietsexamen af te leggen. Op dit moment bestaat het examen uit een theoriegedeelte, eind 2008 wordt daar ook een praktijkexamen aan toegevoegd. Het theorie-examen legt u af op de CBR-locatie in uw regio. U krijgt vijftig vragen: ja/nee-vragen, meerkeuzevragen en open vragen. Hiervan moet u er minstens vierenveertig goed beantwoorden. De vragen worden gesteld aan de hand van verkeerssituaties die u op een grote tv-monitor ziet. Naast regelkennis komen ook verkeersinzicht, verantwoord rijgedrag, milieu en voertuigtechniek aan bod. Het examen duurt ongeveer drie kwartier, u krijgt een half uur later de uitslag te horen. Als u het examen gehaald heeft, kunt u uw AM-rijbewijs bij de gemeente aanvragen. Dit moet u binnen zes maanden na het behalen van het examen doen, anders moet u opnieuw het examen afleggen. De kosten van het aanvragen van uw AM-rijbewijs verschillen per gemeente. Bent u in het bezit van een rijbewijs A of B dan heeft u automatisch ook categorie AM. Wanneer u uw rijbewijs laat verlengen, wordt deze categorie bijgeschreven. Heeft u een rijbewijs A of B, maar is deze verlopen? Ook dan kunt u bij uw gemeente een AM-rijbewijs aanvragen. Dit geldt niet wanneer uw rijbewijs is ingetrokken.

In het verkeer
Brommobielbestuurders moeten gebruikmaken van de rijbaan. Het gebruik van het (brom)fietspad is verboden. De brommobiel met een maximumsnelheid van 45 km p/u wordt niet toegelaten op autowegen en autosnelwegen. De brommobiel wordt wél toegelaten op wegen waar 80 km per uur mag worden gereden, mits deze niet gesloten zijn voor langzaam verkeer. Voor brommobielbestuurders gelden dezelfde regels als voor bestuurders van motorvoertuigen. Alle weggebruikers moeten de brommobiel als een motorvoertuig behandelen. Zo moet bijvoorbeeld voorrang verleend worden aan een brommobiel die van rechts komt. Ook het inhaalverbodsbord voor motorvoertuigen is van toepassing op het inhalen van een brommobiel. Zowel binnen als buiten de bebouwde kom geldt een maximumsnelheid van 45 km per uur, tenzij ter plaatse een lagere maximumsnelheid geldt, zoals in een 30km/u-zone. Een brommobiel moet aan de achterzijde voorzien zijn van een 45km-sticker. Het is niet toegestaan op de brommobiel gele of oranje platen of vakken aan te brengen (zoals op het voorspatbord van brom- of snorfietsen).

De brommobiel moet geparkeerd worden op de rijbaan, op andere voor parkeren bestemde weggedeelten of in daarvoor bestemde parkeervakken. Als er ‘betaald parkeren’ geldt, dan geldt dat ook voor uw brommobiel. Een brommobiel is geen gehandicaptenvoertuig en mag niet geparkeerd worden op het voetpad of trottoir. Alleen met een gehandicaptenkaart mag de gebruiker op een gehandicaptenparkeerplaats staan. Soms wordt een parkeergelegenheid voor een brommobiel expliciet aangegeven door een onderbord bij het bord ‘gehandicaptenparkeerplaats’ met de tekst ’brommobiel’. Brommobielen zijn twee-persoonsvoertuigen. In omliggende landen zijn er voertuigen voor vier personen, maar die zijn in Nederland niet toegelaten als brommobiel. De bestuurder van een brommobiel mag één persoon naast zich vervoeren. Passagiers jonger dan 12 jaar en kleiner dan 1.50 meter moeten gebruikmaken van een kinderbeveiligingsmiddel voorzien van een EU-goedkeuringsmerk. De brommobiel mag een aanhangwagen voortbewegen.

Een aanhangwagen moet in aangekoppelde toestand aan de volgende eisen voldoen:

• De aanhangwagen mag met inbegrip van de lading niet breder zijn dan 1.00 meter.     

• De aanhangwagen mag inclusief de lading niet hoger zijn dan 1.00 meter.  

• De aanhangwagen mag niet zwaarder zijn dan de helft van het gewicht van een lege brommobiel (dus max. 175 kg).     

• De afstand van de achteras van de brommobiel tot de achterzijde van de aanhangwagen mag niet meer zijn dan 2.00 meter.

Vraag en antwoord
Wat is een brommobiel?
Een brommobiel is een vierwielige bromfiets. Dit voertuig is voorzien van een gesloten carrosserie en het leeggewicht is kleiner dan 350 kg. Het motorvermogen mag niet groter dan 4 kW zijn, met een maximale snelheid van 45 km/u. Een brommobiel heeft een kenteken en een rijbewijsplicht.

Welk rijbewijs heb ik nodig voor het besturen van een brommobiel?De Nederlandse wetgever heeft de brommobiel gelijkgesteld aan 'de vierwielige bromfiets’. Dat betekent dat als bestuurder van een brommobiel net als een bestuurder van een bromfiets moet beschikken over een rijbewijs AM. Heeft u een bromfietscertificaat, dan kunt u deze tegen betaling vóór 1 oktober 2009 omwisselen op het gemeentehuis. Wanneer u in het bezit van rijbewijs B of groter bent, beschikt u automatisch over rijbewijs AM. Ook wanneer uw rijbewijs is verlopen, behoudt u uw rijbewijs AM.

Voor wie is de brommobiel geschikt?
Voor iedereen die graag comfortabel en veilig op pad wil en geen bezwaar ziet in de maximale snelheid van 45 km/u. Met een brommobiel heeft u de voordelen van een auto zonder de vele nadelen als bijvoorbeeld hoog brandstofverbruik en verkeersbelasting. De grootste groep kopers wordt gevormd door mensen tussen de 30 en 65 jaar.

Wat zijn de regels in ’t kort?
Voor deelname aan het verkeer gelden ook hier alle regels die van toepassing zijn op auto’s. U hoeft geen helm te dragen, maar wel een veiligheidsgordel. U moet zich gedragen als bestuurder van een motorvoertuig en u rijdt dus rechts van de rijbaan, maar niet op fietspaden en fietsstroken. Ook mag een brommobiel niet rijden op autowegen en autosnelwegen. U mag uw brommobiel overal parkeren waar personenauto's ook mogen parkeren. Als u op een plek staat waar men parkeergeld vraagt, moet u dat betalen. U mag niet op de stoep parkeren.

Hoe werkt het in de praktijk?
Het is inmiddels bijna vijftien jaar geleden dat de eerste brommobielen op de Nederlandse wegen verschenen. Hoewel de brommobiel eerst als wonderlijke en misschien wel lastige verkeersdeelnemer werd beschouwd, is zijn aanwezigheid inmiddels overal ingeburgerd. In stedelijk gebied komt een brommobiel prima mee met het overige verkeer. Op het platteland is de brommobiel ook een uitkomst gebleken, met name in de gebieden waar het OV van matige kwaliteit is.

Hoeveel personen mogen in een brommobiel zitten?
Er mag één persoon naast de bestuurder plaatsnemen. Als de passagier een kind is jonger dan 12 jaar en kleiner dan 1,50m moet het in een goedgekeurd kinderzitje zitten. Het is verboden om een kinderzitje achter de stoelen te plaatsen. U bent verplicht uw gordel te dragen, als u een cabrio-brommobiel zonder gordels heeft, dient u een helm te dragen.

Hoe werkt het met de verzekering, wegenbelasting en het kenteken?
Wanneer u een brommobiel aanschaft, bent u wettelijk verplicht een verzekering ‘Wettelijke Aansprakelijkheid’ te nemen. Dit is geregeld in de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen (WAM). Daarin is onder meer bepaald dat de eigenaar van een auto strafbaar is wanneer hij of zij de auto niet verzekerd heeft. Een brommbiel heeft sinds 1 januari net als de bromfiets een kenteken. Voor deze groep vervoermiddelen behorend tot de categorie AM geldt er geen wegenbelasting.